Copyright

Copyright © 2004-2023, Dien Jorien Geertsma.

Keramische objecten, en foto's van op de site getoonde keramische objecten
zijn beschermd via het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.
Overname van afbeeldingen is slechts toegestaan met uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de kunstenaar, Dien Jorien Geertsma.

.

Copyright © 2004-2023, Dien Jorien Geertsma.

Ceramic objects, and their photos on this website, are copyright protected. All rights reserved.
No part of this website may be reproduced or used in any manner without the prior written permission
of the copyright owner, Dien Jorien Geertsma.

Contact: info@dinnz.nl